Headway Bridgend

Organisation details

Address:

Bridgend
Bridgend
CF31 4AD
Wales
Telephone:
07399252203
Email:
headwaybridgend@btinternet.com
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Activities
  • Art/Crafts
  • Holidays/Outings
  • Service User Groups

Meetings

Headway Bridgend & District monthly gathering

Monthly, First Thursday of each Month

Evergreen Hall, Angel Street, Bridgend, CF31 4AD

Further information

The branch meets on the first Thursday of the month from 7.00-9.00 pm in the Evergreen Hall, Angel Street, Bridgend CF31 4AD. Branch meeting dates for 2018 are as follows:

Mae'r gangen yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis o 7.00-9.00 pm yn Neuadd Evergreen, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AD. Dyma ddyddiadau cyfarfodydd cangen ar gyfer 2018:

4 January/ mis Ionawr
1 February/mis Chwefror
1 March/mis Mawrth
5 April/mis Ebrill
3 May/mis Mai
7 June/mis Mehefin (AGM
5 July/mis Gorffenaf
2 August/mis Awst
6 September/mis Medi
4 October/mis Hydref
1 November/mis Tachwedd
6 December/mis Rhagfyr