Headway Carmarthenshire

Organisation details

Address:
c/o Equinox Physiotherapy Partnership Unit 2, Block B Llys y Barcud Clos Gelliwerdd Cross Hands Business Park Carmarthenshire
Cross Hands
Carmarthenshire
SA14 6RX
Wales
Telephone:
01269 833853
Email:
headwaycarmarthen@hotmail.co.uk
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Services
  • Drop In
  • Information
Activities
  • Art/Crafts
  • Cookery
  • Holidays/Outings
  • Service User Groups

Meetings

Branch Meeting

Monthly, second Monday of each month

MIND Centre 132b Priory Street Carmarthen SA31 1LR

Executive Committee Meeting

Monthly, second Monday of each month

MIND Centre 132b Priory Street Carmarthen SA31 1LR

Further information

Headway Carmarthenshire was formed in November 2009. The Branch meets at 6.00 pm on the second Monday of the month in the Carmarthen Mind Priory Centre, 132B Priory Street, Carmarthen SA31 1LR. The Branch runs separate group sessions for brain injury survivors with retired consultant neuropsychologist Dr Roger Weddell at 6.00pm during each Branch meeting. It also regularly invites interesting speakers to address the Branch.  Detailed below are the Branch meeting dates for 2018. 
 

Ffurfiwyd Headway Sir Gaerfyrddin ym mis Tachwedd 2009. Mae'r Cangen yn cyfarfod am 6.00 pm ar yr ail ddydd Llun o'r mis yng Nghanolfan Priordy Mind Caerfyrddin, 132B Priory Street, Caerfyrddin SA31 1LR. Mae'r Gangen yn rhedeg sesiynau grŵp ar wahān ar gyfer anafwyr yr ymennydd sy'n goroesi â niwropsychologist Dr Roger Weddell am 6.00pm yn ystod pob cyfarfod o'r Gangen. Mae hefyd yn gwahodd siaradwyr diddorol yn rheolaidd i fynd i'r afael â'r Gangen. Manylir isod yn ddyddiadau cyfarfodydd y Gangen ar gyfer 2018.

January/Ionawr:                      Monday/Dydd Llun 8th                         
February/Chwefror:                Monday/Dydd Llun 12th                          Social event – Valentines theme/Digwyddiad Cymdeithasol - thema Valentines Mawrth
March/Mawrth:                       Monday/Dydd Llun 12th                         Social evening – Easter event/Noson Cymdeithasol - Digwyddiad y Pasg
April/Ebrill:                             Monday/Dydd Llun9th                         
May/Mai:                                 Monday/Dydd Llun 14th                           ? AGM/Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
June/Mehefin:                          Monday/Dydd Llun 11th                         
JulyGorfennaf:                         Monday/Dydd Llun 9th                         
August/Awst:                            Monday/Dydd Llun 13th                       Summer BBQ/BBQ Haf     
September/Medi:                      Monday/Dydd Llun 10th                         
October/Hydref:                       Monday/Dydd Llun 8th                         Social evening – Halloween theme/Noson Cymdeithasol - thema Calan Gaeaf
November/Tachwedd:              Monday/Dydd Llun12th                         
December;Rhagfyr:                  Monday/Dydd Llun 10th                         Christmas party/Parti Rhagfyr
For more information about the branch email: headwaycarmarthen@hotmail.co.uk or ring 01792 473066 or 07940 396541/I gael mwy o wybodaeth am yr e-bost gangen: headwaycarmarthen@hotmail.co.uk neu ffoniwch 01792 473066 neu 07940 396541 ..