Headway Conwy & Denbighshire

Organisation details

Address:
Abergele Golf Club, Tan y Gopa,
Abergele
North Wales
LL22 8DS
United Kingdom
Telephone:
07881 347544
Email:
denbighshire@headway.org.uk
Services
  • Carer Support Groups
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information

Meetings

Monthly, 3rd Tuesday of the month

Abergele Golf Club, Abergele

07805 517 180

Further information

Headway Denbighshire & Conwy supports brain-injured people, their carers, friends and relatives. Our aim is for better rehabilitation which we are working towards with the Betsi Cadwaladr University Health Board and the North Wales Brain Injury Service team in Colwyn Bay. Please contact us if you need help and advice. Branch meetings are held on the third Tuesday of each month in Abergele Golf Club, Tan y Gopa, Abergele, LL22 8DS from 10am to 1pm.  Refreshments and a light lunch provided. All welcome. 

Please call 07515 88522 or email denbighshire@headway.org.uk for further information.                    

Mae Headway Conwy & Sir Ddinbych yn cefnogi pobl sydd wedi cael anafiadau i'r ymennydd, eu gofalwyr, eu ffrindiau a'u teuluoedd. Ein nod yw sicrhau gwell safon o adferiad, ac rydym ni'n gweithio tuag at hyn gyda Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd a'r tîm Therapi ac Adsefydlu Cleifion Sydd Wedi Cael Niwed i'r Ymennydd ym Mae Colwyn. Cysylltwch â ni os oes angen cymorth a chyngor arnoch.

Cynhelir cyfarfodydd Cangen ar yr first ddydd Mercher cyntaf o bob mis yn yr Clwb Golff Abergele, Tan y Gopa, Abergele, LL22 8DS , rhwng 10yb a 1yp. Arluniaeth a chinio ysgafn ar gael. Croeso i bawb.

Please call 07515 88522 or email denbighshire@headway.org.uk for further information.

Network Support Co-ordinators