Headway Conwy & Denbighshire

Organisation details

Address:
Capel Salem Abergele Road
Colwyn Bay
North Wales
LL29 7PA
United Kingdom
Telephone:
07881 347544
Email:
headwayconwyanddenbighshire@yahoo.com
Services
  • Carer Support Groups
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information

Meetings

Monthly, 1st Wednesday of each month 10am - 12pm

Capel Salem, Abergele Road, Colwyn Bay LL29 7PA

07805 517 180

Further information

Headway Conwy & Denbighshire supports brain-injured people, their carers, friends and relatives. Our aim is for better rehabilitation which we are working towards with the Betsi Cadwaladr University Health Board and the North Wales Brain Injury Service team in Colwyn Bay. Please contact us if you need help and advice. Branch meetings are held on the first Wednesday of each month in Capel Salem, Abergele Road, Colwyn Bay LL29 7PA from 10am to 12pm. All welcome.

Mae Headway Conwy & Sir Ddinbych yn cefnogi pobl sydd wedi cael anafiadau i'r ymennydd, eu gofalwyr, eu ffrindiau a'u teuluoedd. Ein nod yw sicrhau gwell safon o adferiad, ac rydym ni'n gweithio tuag at hyn gyda Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd a'r tîm Therapi ac Adsefydlu Cleifion Sydd Wedi Cael Niwed i'r Ymennydd ym Mae Colwyn. Cysylltwch â ni os oes angen cymorth a chyngor arnoch.

Cynhelir cyfarfodydd Cangen ar yr first ddydd Mercher cyntaf o bob mis yn yr Capel Salem, Heol Abergele, Bae Colwyn LL29 7PA, rhwng 10am a 12pm. Croeso i bawb.

Network Support Co-ordinators