Headway Ceredigion

Organisation details

Address:
Dolau Bach Llangeitho
Tregaron
Ceredigion
SY25 6QH
United Kingdom
Telephone:
07881 347544
Email:
dolaubach@talktalk.net
Services
 • Drop In
 • Information
Activities
 • Service User Groups

Further information

Headway Ceredigion is the local branch of the national charity Headway UK. It provides support to people who have experienced a brain injury, their family and carers. It meets monthly in the Tesco Community Room, Park Avenue Aberystwyth SY23 1PB

 

The services which Headway Ceredigion is able to provide include:-

 • Care and support to people experiencing brain injuries and their family;
 • Listening skills;
 • Contacts within the medical and legal profession;
 • Access to a library of Headway literature;
 • Meeting once per month.
 •  
 • Headway Ceredigion invites you to come along and share experiences with friendly people who understand and have experienced similar problems.  
 •  

Drop ins 2018

 •   Monday 5 February/Dydd Llun  5 Mis Chwefror
 •   Monday 5 March/Dydd Llun 5  Mis Mawrth
 •  Monday 9 April/Dydd Llun 9 Mis Ebrill
 •  Monday 14 May/ Dydd Llun 14 Mis Mai
 • Monday 4 June/Dydd Llun 4 Mis Mehefin
 • Monday 2 July/Dydd Llun 2 Mis Gorfennaf
 • No meeting in August
 • Monday 3 September/Dydd Llun 3 Mis Medi
 • Monday 1 October (AGM)/Dydd Llun 1 Mis Hydref
 • Monday 5 November/Dydd llun 5 Mis Tachwedd
 • Monday 3 December/Dydd Llun 4 Mis Rhagfyr


Please feel free to drop in between 2.00 pm – 4.00 pm

Free refreshments available

For further information please contact us by phone on ( 01267 239002; È07733 121049or by email at dme@redkite.co.uk

Headway Ceredigion yw'r gangen leol yr elusen genedlaethol Headway UK. Mae'n darparu cefnogaeth i bobl sydd wedi cael profiad o anaf i'r ymennydd, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'r gwasanaethau sydd Headway Ceredigion yn gallu darparu yn cynnwys -

• Gofal a chefnogaeth i bobl sy'n dioddef anafiadau i'r ymennydd a'u teuluoedd;

• Sgiliau gwrando;

• Cysylltiadau yn y proffesiwn meddygol a chyfreithiol;

• Mynediad i lyfrgell o lenyddiaeth Headway;

• Cyfarfod unwaith y mis.

Headway Ceredigion yn eich gwahodd i ddod draw i rannu profiadau gyda phobl cyfeillgar sy'n deall ac wedi cael problemau tebyg.

Mae croeso i chi alw i mewn rhwng 14:00-16:00

Lluniaeth am ddim sydd ar gael I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar y ffôn ar (01267 239002; neu 07733 121,049 neu drwy e-bostio dme@redkite.co.uk