Headway Gwynedd

Organisation details

Address:
Ysbytry Eryri Hospital South Road
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2YE
United Kingdom
Telephone:
07881 347544
Email:
ffion.jones@headway.org.uk
Services
  • Befriending/Buddying/Mentoring
  • Carer Support Groups
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information
  • Outreach/Community Support
Activities
  • Holidays/Outings

Further information

We are a friendly supportive group meeting twice a month.
On the second Saturday of every month, excluding August, we meet at Ysbyty Eryri, Caernarfon from 11am.
Meetings are informal social gatherings with occasional speakers, presentations, events and outings. There are carers' group counselling sessions for those wishing to participate.
All meetings include refreshments on arrival and a light lunch.
The December meeting is usually a Christmas lunch held at a pre-arranged venue.
The Eryri Hospital venue is fully equipped and accessible for all.
We welcome new members.
Please contact our helpline number quoted above for further information and assistance.

On the fourth Saturday of every month, excluding August, we meet at Y Ganolfan Llwyngwril from 11am.
Meetings are informal social gatherings with occasional speakers, presentations, events and outings. There are carers' group counselling sessions for those wishing to participate.
All meetings include refreshments on arrival.
The December meeting is usually a Christmas lunch held at a pre-arranged venue.
Y Ganolfan Llwyngwril venue is fully equipped and accessible for all.
We welcome new members.
Please contact our helpline number quoted above for further information and assistance.

 
Yr ydym yn grwp cefnogol yn cyfarfod ar yr ail Dydd Sadwrn o bob mis yn Ysbyty Eryri, Caernarfon yua 11.00 y bore.
Mae'r cyfarfodydd yn cymdeithasol sydd yn cynnwys ambeu siaradwyr, cyflwyniadau, digwyddiadau ac siwrnau bleser. Yn ogystal mae yno grwp cynghorol i'r gofalwyr sydd angen cymorth neu sgwrs.
Pan cyrraedd mae panad neu diod ysgafn ar gael ac byrbryd wedi paratoi amser cinio.
Mae Ysbyty Eryri yn lleoliad addas i pawb ac yn cynnwys darpar llawn ar yr lawr daear.
Rydym yn croesawu pobl newydd. Os ydych ddiddordeb neu angen cymorth cysylltwch a'r llinell cynorthwyo unrhiw bryd.

Network Support Co-ordinators