Headway Neath Port Talbot

Organisation details

Address:

Neath
Neath Port Talbot
SA 11 1AE
United Kingdom
Telephone:
07938946170
Email:
headwaynpt@hotmail.co.uk
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Services
  • Carer Support Groups
  • Counselling
  • Drop In
  • Information
Activities
  • Service User Groups

Further information

Headway Neath Port Talbot meets at 5.00 pm on the last Monday of the month in the Gwyn Hall, Orchard St, Neath  SA11 1DU.  It also regularly invites interesting speakers to address the Branch.  Detailed below are the Branch meeting dates for 2018. 

Mae Headway Castell-nedd Port Talbot yn cyfarfod am 5.00 pm ar ddydd Llun olaf y mis yn Neuadd Gwyn, Orchard St, Castell-nedd SA11 1DU. Mae hefyd yn gwahodd siaradwyr diddorol yn rheolaidd i fynd i'r afael â'r Gangen. Manylir isod yn ddyddiadau cyfarfodydd y Gangen ar gyfer 2018.

January/Ionawr:                      Monday/Dydd Llun 29th                         Cake decorating
February/Chwefror:                Monday/Dydd Llun 26th                          Dr Rodger Weddell attending
March/Mawrth:                       Monday/Dydd Llun 26th                         AGM plus talk by Dr David Abankwa
April/Ebrill:                             Monday/Dydd Llun 30th                          Dr Rodger Weddell attending
May/Mai:                                 Monday/Dydd Llun 21st                         Fish and Chips supper
June/Mehefin:                          Monday/Dydd Llun 25th                         
JulyGorfennaf:                         Monday/Dydd Llun 30th                         Dr Rodger Weddell attending
August/Awst:                            Monday/Dydd Llun 20th                           
September/Medi:                      Monday/Dydd Llun 24th                         
October/Hydref:                       Monday/Dydd Llun 29th                         Dr Rodger Weddell attending
November/Tachwedd:              Monday/Dydd Llun 26th                         Candlemaking

For more information about the branch email: headwaynpt@hotmail.co.uk or ring 07938946170/I gael mwy o wybodaeth am yr e-bost gangen: headwaynpt@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07938946170