Headway Neath Port Talbot

Organisation details

Address:

Neath
Neath Port Talbot
SA 11 1AE
United Kingdom
Telephone:
07938946170
Email:
headwaynpt@hotmail.co.uk
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Services
  • Carer Support Groups
  • Counselling
  • Drop In
  • Information
Activities
  • Service User Groups

Further information

Headway Neath Port Talbot meets at 5.00 pm on the last Monday of the month in the Gwyn Hall, Orchard St, Neath  SA11 1DU.  It also regularly invites interesting speakers to address the Branch.  Detailed below are the Branch meeting dates for 2020. 

Mae Headway Castell-nedd Port Talbot yn cyfarfod am 5.00 pm ar ddydd Llun olaf y mis yn Neuadd Gwyn, Orchard St, Castell-nedd SA11 1DU. Mae hefyd yn gwahodd siaradwyr diddorol yn rheolaidd i fynd i'r afael â'r Gangen. Manylir isod yn ddyddiadau cyfarfodydd y Gangen ar gyfer 2019.

Monday/Dydd Llun 27 January/Ionawr 2020- Kindly joined by Rodger Weddell
Monday/Dydd Llun24 February/Chwefror 2020
Monday/Dydd Llun 30 March/Mawrth 2020- AGM with talk from Neil Hapgood (brain injury survivor)
Monday/Dydd Llun 27 April/Ebrill 2020
Monday/Dydd Llun 18 May/Mai 2020 - - Kindly joined by Rodger Weddell
Monday/Dydd Llun 29 June/Mehefin 2020    - Meditation workshop 
Monday/Dydd Llun 27 July/Gorfennaf2020 -Kindly joined by Rodger Weddell
Monday/Dydd Llun 24 August/Awst 2020   - Fish & Chips supper
Monday/Dydd Llun 28 September/Medi 2020 - Craft workshop by ‘The Smallest Light’
Monday/Dydd Llun 26 OctoberHydref 2020 - Kindly joined by Rodger Weddell
Monday/Dydd Llun30 November/Tachwedd 2020 -Non-alcoholic cocktail making 
December/Rhagfyr 2020- date TBC- Christmas Lunch

As usual all meetings are at the Gwyn Hall, 5-7PM.

For more information about the branch email: headwaynpt@hotmail.co.uk or ring 07938946170/I gael mwy o wybodaeth am yr e-bost gangen: headwaynpt@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07938946170