Headway South Powys

Organisation details

Address:
Ystradgynlais
Swansea

SA9 1JB
United Kingdom
Telephone:
01792 529615
Email:
headwaysouthpowys@hotmail.com
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Services
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information
Activities
  • Service User Groups

Further information

Headway South Powys was launched in Ystradgynlais as a neuro cafe in May 2015. It is open to survivors of all neurological conditions and their families and meets twice a month on the first and third Wednesday in The Mind Centre, 61-66 Penybryn beween 2.00 - 4.00 pm. Anyone interested in coming along can contact the branch by phone: 01792 529615 or email: headwaysouthpowys@hotmail.com Roedd Headway De Powys a lansiwyd yn Ystradgynlais fel caffi niwro Mai 2015. Ei yn agored i oroeswyr yr holl gyflyrau niwrolegol a'u teuluoedd ac mae'n cyfarfod ddwywaith y mis ar ddydd Mercher cyntaf a'r trydydd yn Y Canolfan Mind, 61-66 Penybryn rhwng 2.00 - 4.00 pm. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod â'r gangen dros y ffôn 01792 529615 neu e-bostiwch headwaysouthpowys@hotmail.com

 

Meeting dates for 2020 are as follows: Dyddiadau cyfarfod am 2020 fel a ganlyn

January/Ionawr 8th &15th 

February/Chwefror 5th & 19th

March/Mawrth 4th & 18th

April/Ebrill 1st & 15th

May/Mai 6th & 20th

June/Mehefin 3rd & 17th

July/Gorffennaf 1st & 15th

August/Awst 5th & 19th

September /Medi 2nd &16th

October/Hydref 7th & 21st

November/Tachwedd 4th & 18th

December/Rhagfyr 1st & 16th