Headway Wrexham

Organisation details

Address:
AVOW 21 Egerton Street
Wrexham
North Wales
LL11 1ND
United Kingdom
Telephone:
07881347544
Email:
headwaywrexhamandflintshire@gmail.com
Services
  • Befriending/Buddying/Mentoring
  • Carer Support Groups
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information

Further information

Headway Wrexham holds its branch drop in sessions on the first Tuesday of every month between 2pm and 4pm at AVOW, 21 Egerton St, Wrexham LL11 1ND.

 

Dates for 2019 are 8 January; 5 February; 5 March; 2 April; 7 May; 4 June; 2 July; 6 August; 3 September; 1 October; 5 November; 3 December.

 

All affected by brain injury welcome

 

Mae Headway Wrecsam  yn cynnal sesiynau galw draw'r gangen ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 2pm a 4pm yn AVOW, 21 Egerton St, Wrecsam LL11 1ND.

Y dyddiadau ar gyfer 2019 yw 8 Ionawr; 5 Chwefror; 5 Mawrth; 2 Ebrill; 7 Mai; 4 Mehefin; 2 Gorffennaf; 6 Awst; 3 Medi; 1 Hydref; 5 Tachwedd; 3 Rhagfur.

Mae croeso i bawb sydd wedi eu heffeithio gan anaf i'r ymennydd.

Network Support Co-ordinators